POHOTOVOSŤ

Ak potrebujete skorší termín mimo poradia, môžete využiť službu pohotovosti. Príplatok je 20€ k bežnej cene.