POHOTOVOSŤ

Ak potrebujete skorší termín mimo poradia, môžete využiť službu pohotovosti. Príplatok je 20€ k bežnej cene.

Cenník je platný od 1.11.2019.