Radikulopatia krčnej chrbtice je zastrešujúci termín pre vyžarovanie bolesti, necitlivosť, brnenie alebo slabosť spôsobenej podráždením krčných nervových koreňov. Na krku je sedem krčných stavcov, ktoré podporujú lebku a umožňujú pohyb. Koreňové nervy opúšťajú chrbticu a prechádzajú cez otvory v každom stavci od C1 až C7. Tieto nervové korene sa rozvíjajú tak, aby poskytovali senzomotorické ovládanie ramien, rúk, dlaní a prstov. Keď sú tieto nervové korene stlačené alebo podráždené, môžu spôsobiť bolesť, necitlivosť, brnenie alebo svalovú slabosť pozdĺž nervovej dráhy.

Existuje niekoľko príčin, ktoré môžu spôsobiť cervikálnu (krčnú) radikulopatiu.

  1. Degenerácia medzistavcovej platničky môže spôsobiť radikulopatiu, ako sa jeden alebo viac medzi stavcových diskov sa stenší a priestor medzi stavcami sa zrúti a spôsobí tlak na okolité nervy.
  2. Hernia disku môže spôsobiť cervikálnu radikulopatiu, ak materiál disku unikne a stlačí alebo dráždí blízký nervový koreň.
  3. Krčná spinálna stenóza môže spôsobiť radikulopatiu, ak sa facetky v zadnej časti krku utiahnu a tlačia nervové korene pri prechode cez otvory v stavcoch.

Príznaky sa môžu líšiť v závislosti od lokácie postihnutého nervu.

Podráždenie nervových koreňov na úrovni C6 môže spôsobiť príznaky radikulopatie v bicepse, zápästí, palci a ukazováku.

Kompresia alebo podráždenie na úrovni C7 ovplyvňuje najspodnejšiu časť krku, triceps a stredný prst. Podráždenie nervových koreňov na úrovni C8 ovplyvňuje štvrtý a piaty prst a môže ovplyvniť schopnosť uchopiť predmety rukou a prstami.

Pohyby krku, ako sú otáčanie, kývanie alebo záklon hlavy dozadu, môžu ďalej zhoršovať príznaky cervikálnej radikulopatie.

 

Páči sa vám tento článok? Zdieľajte ho s ostatnými: